Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat de voor u relevante informatie en advertenties te zien zijn. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Onze website maakt gebruik van cookies

De website van Dutch Media Lab maakt gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Privacystatement

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacystatement informeren wij u hierover. Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn

Telefoon : 085-4011671
E-mail : service@dutchmedialab.nl
Website : DutchMediaLab.nl
Postadres : Diemermere 7, 1112TA, Diemen

1. Soorten gegevens

Afhankelijk van de dienst die wij leveren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken zoals voor- en achternaam, geslacht en functie;
 • Identificatiegegevens zoals IP-adressen en verbindingsmomenten;
 • Financiële bijzonderheden zoals het zakelijke rekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

2. Doelen van verwerking van gegevens

Afhankelijk van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Uitvoeren overeenkomst: Het ontwikkelen en beheren van de aangevraagde website en eventuele aanvullende diensten;
 • Relatiebeheer: Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten. Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Marketingactiviteiten: Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Veiligheid van onze software en websites: Het beveiligen van onze websites en software. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.

3. Rechtsgronden voor verwerking gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. 

Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Vragen over de inhoud van dit Privacystatement.

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek; als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit wordt mede gegarandeerd door onze ISO 27001-certificering. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via service@dutchmedialab.nl.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering verstrekken wij, afhankelijk van de verleende diensten aan u, uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:

 • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren, of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis - notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Externe partijen die persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacystatement

Het kan zijn dat wij deze Privacystatement in de toekomst wijzigen. U vindt altijd de meest actuele versie op onze website.

9. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw bezoek aan de website van Dutch Media Lab

Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Dit gebeurt zowel direct, wanneer wij u vragen om uw gegevens in te vullen, als indirect. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Privacystatement en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacystatement beschrijven wij de doeleinden van de gegevensverwerking door deze website, het gebruik van cookies en uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Lees de privacystatement van de betreffende website(s) daarom zorgvuldig door.

Verzameling van persoonsgegevens | Wij verzamelen en verwerken gegevens over de bezoekers van deze website om de website te verbeteren, de bedrijfsvoering van Dutch Media Lab te optimaliseren en om bezoekers zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Wanneer u gevraagd wordt om uw persoonsgegevens in te vullen, kunnen deze worden gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om u te voorzien van bijgewerkte informatie over de functionaliteiten van deze website of om u op de hoogte te stellen van nieuwe diensten waar u mogelijk interesse in heeft, tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen. U kunt via onze contactpagina aangeven dat u geen informatie meer wenst te ontvangen over producten en/of diensten, zowel elektronisch als per post.

Doeleinden verzameling bezoekgedrag

Wij verzamelen en analyseren direct of indirect (via zorgvuldig geselecteerde externe internet service providers) gegevens die verband houden met het gebruik van deze website, waaronder, maar niet beperkt tot, de domeinnaam, het aantal hits (per pagina), bezochte pagina's, de website waar u vandaan kwam voordat u op deze website belandde, externe websites (van derden) die u bezoekt via deze website, en de duur van uw bezoek aan deze website. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om de website te optimaliseren en u te voorzien van relevante informatie.

De verzameling van bovengenoemde gegevens vindt onder andere plaats via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door een website aan uw internetbrowser wordt aangeboden. Het wordt onder andere gebruikt om uw gebruikerssessie op te slaan wanneer u inlogt op het beheersysteem. U kunt het gebruik van cookies toestaan ​​of voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen.

Nieuwe website?

Laat je gegevens achter en we nemen  zo snel mogelijk contact op.